• وکلای مرکز
  • وکلای مرکز
  • وکلای مرکز

اطلاعیه تمدید

مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه سالیانه وکلاء و مشاوران قوه قضائیه

  1. ارائه مفاصا حساب دارایی  سال 93
  2. واریز مبلغ 000 000 1ریال بابت یک سال تمدید و بابت دو سال 000 000 2ریال به حساب 0105497656005  بانک ملی بنام هیئت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه (ارائه اصل فیش )به همراه 2سری کپی از فیش بانک ملی
  3. ابطال تمبر دفترچه در واحد تمبر دادگستری

تمدید پروانه پایه یک  :  000 000  7ریال  بابت یکسال ، 000 000 14 ریال بابت دو سال

تمدید پروانه پایه  دو  : 000 500 4 ریال  بابت یک سال ، 000 000 9  ریال  بابت دو سال

  1. تکمیل فرم ویژه تمدید که از دفتر هیئت مدیره استان تهیه گردد.
  2. تکمیل فرم تعهد نامه ( الزامی می باشد )
  3. تائید واحد ارشاد ومعاضدت قضایی دادگستری درخصوص همکاری سالانه
  1. واریز مبلغ 000 000 1ریال بابت یکسال تمدید و بابت دو سال 000 000 2 ریال  به حساب   174697016 بانک رفاه بنام مرکز وکلاء و مشاوران حقوقی استان لرستان

   

مهلت تمدید و تحویل مدارک 3-7-1395الی15-7-1395

 

دفتر هیئت مدیره وکلاء قوه قضائیه استان لرستان

تغییرات کلی در سایت مرکز

ضمن عرض سلام به اطلاع می رساند به دلیل ارتقا سایت مرکز و فعالسازی سایت جدید ازابتدای شهریور 95 سایت با همین آدرس در دسترس می باشد.